You are here

Thông báo

Tổ chức cuộc thi Tìm hiểu pháp luật về An ninh mạng và Bộ quy tắc ứng xử trên không gian mạng năm học 2022-2023

Kế hoạch số 71/KH-ĐHKG ngày 18/5/2023 Tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về An ninh mạng" và Bộ quy tắc ứng xử trên không gian mạng năm học 2022-2023...

Mời tham gia dự thi Giới thiệu sách hay năm 2023

Hưởng ứng Tuần lễ sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2023, Trường Đại học Kiên Giang tổ chức cuộc thi Giới thiệu sách hay chủ đề "Sách cho tôi, cho bạn". Đối tượng dự thi: viên chức, NLĐ...

Thi viết và làm video clip phóng sự về phong trào thi đua yêu nước trong Nhà trường

Tổ chức Cuộc thi viết và làm video clip phóng sự về phong trào thi đua yêu nước năm học 2022-2023 tại Trường Đại học Kiên Giang

Điều chỉnh mức thu học phí các hệ đào tạo năm học 2022-2023

Quyết định số 210/QĐ-ĐHKG ngày 02/3/2023 của Hiệu Trưởng Trường Đại học Kiên Giang về việc điều chỉnh mức thu học phí các hệ đào tạo năm học 2022-2023...

Thông báo Tổ chức kỳ thi Đánh giá năng lực - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh các trường THPT, THCS - THPT, các Trung tâm Giáo dục thường xuyên (viết tắt là GDTX) tham gia thi ĐGNL và sử dụng kết quả để xét tuyển vào...