You are here

  • 15.12.2023 | 633 lượt xem | Trần Ngọc Vĩnh Nhơn

Kết quả họp Hội đồng xét bổ nhiệm chức danh Phó giáo sư năm 2023

Căn cứ hồ sơ của ứng viên đăng ký xét bổ nhiệm chức danh Phó giáo sư, Trường Đại học Kiên Giang đã thành lập Hội đồng xét bổ nhiệm chức danh Phó giáo sư Trường Đại học Kiên Giang

AddThis Sharing Buttons