You are here

  • 04.01.2021 | 11,129 lượt xem | Võ Hoàng Nhân

Chính sách chất lượng

Với quan điểm Người học là trung tâm, mọi chính sách và hoạt động của Nhà trường đều hướng tới mục tiêu vì sự thành công của sinh viên.

Tập thể lãnh đạo cùng toàn thể viên chức, người lao động Trường Đại học Kiên Giang cam kết:

1. Người học là đối tượng trung tâm luôn được đảm bảo đầy đủ quyền lợi theo các chính sách của Nhà nước, địa phương và của Nhà trường để phát triển toàn diện.

2. Chương trình đào tạo được thiết kế và cập nhật phù hợp, được kiểm định chất lượng theo các tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế, đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động của địa phương, vùng ĐBSCL và cả nước.

3. Đội ngũ giảng dạy, quản lý nhiệt tình, nêu cao tinh thần trách nhiệm, với phương pháp giảng dạy tiên tiến, quản lý chuyên nghiệp, luôn được đổi mới, giúp cho việc học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa học... của người học đạt chất lượng cao.

4. Đảm bảo thực hiện hiệu quả cơ chế quản lý nhằm tăng tính chủ động, sáng tạo trong các hoạt động NCKH, chuyển giao công nghệ, sản xuất và tổ chức các hoạt động dịch vụ cung cấp cho cộng đồng.

5.  Xây dựng môi trường học tập, rèn luyện, làm việc thân thiện, chuyên nghiệp, sáng tạo.

6. Mở rộng mối quan hệ hợp tác cùng có lợi với các cơ quan, doanh nghiệp, nhà tuyển dụng, các đối tác chiến lược trong nước và quốc tế trong lĩnh vục giáo dục và nghiên cứu khoa học, tạo cơ hội cho người học hội nhập thành công.

AddThis Sharing Buttons