You are here

  • 08.06.2019 | Võ Hoàng Nhân

Tầm nhìn - Sứ mệnh

SỨ MỆNH

     Sứ mệnh của Trường Đại học Kiên Giang là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng, trình độ cao; thực hiện nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, cung ứng dịch vụ về lĩnh vực kinh tế và quản lý phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội khu vực Tây Nam, đồng bằng sông Cửu Long và cả nước.

TẦM NHÌN

     Đến năm 2020: Trường Đại học Kiên Giang trở thành trường đại học theo hướng ứng dụng; tích cực tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và cung ứng dịch vụ đa ngành, đa lĩnh vực và đảm bảo chất lượng, uy tín, xếp vào trong các cơ sở đào tạo kinh tế và quản lý ở Việt Nam.
     Đến năm 2030: Trường cơ bản đáp ứng trên 50% các tiêu chí của trường đại học theo định hướng nghiên cứu, có đầy đủ đội ngũ chuyên gia đầu ngành đạt trình độ tiến sĩ trở lên, có cơ sở vật chất hiện đại, giúp người học chủ động và sáng tạo trong nghiên cứu khoa học.

AddThis Sharing Buttons