You are here

  • 08.06.2019 | Võ Hoàng Nhân

Tầm nhìn - Sứ mệnh

SỨ MỆNH

Phát huy tốt nguồn lực con người, tập trung đào tạo nguồn nhân lực có tư duy khoa học, có bản lĩnh chuyên môn và trình độ cao; là trung tâm chuyển giao khoa học, nhất là ứng dụng công nghệ cao; tập trung phát triển thế mạnh của vùng, trong đó chú trọng lĩnh vực du lịch và dịch vụ hậu cần du lịch là thế mạnh.

TẦM NHÌN

Đến năm 2035 là đại học ứng dụng đa lĩnh vực; được xếp hạng cao trong khu vực Đông Nam Á, đặc biệt về lĩnh vực du lịch và dịch vụ hậu cần du lịch nằm trong tóp đầu của cả nước.

AddThis Sharing Buttons