You are here

Đào tạo quốc tế

Thông báo về việc tuyển sinh, cấp học bổng đối với thí sinh quốc tế, năm học 2023 - 2024

Trường Đại học Kiên Giang thông báo tuyển sinh và cấp học bổng đại học chính quy năm 2023 đối với thí sinh quốc tế, cụ thể như sau:

Thông báo về việc tuyển sinh, cấp học bổng đối với sinh viên quốc tế năm học 2022 - 2023

Trường Đại học Kiên Giang thông báo xét tuyển cấp học bổng đại học chính quy năm 2022 đối với sinh viên quốc tế, cụ thể như sau:

Thông báo về việc tuyển sinh, cấp học bổng đối với sinh viên quốc tế năm học 2020 - 2021

Trường Đại học Kiên Giang thông báo tuyển sinh, cấp học bổng đại học chính quy năm 2020 đối với sinh viên quốc tế, cụ thể như sau:

Kế hoạch về việc tổ chức đoàn ra tuyển sinh quốc tế năm học 2022 - 2023 tại Lào

Trên cơ sở bản ghi nhớ (MOU) được ký kết giữa Trường Đại học Kiên Giang, Việt Nam, Bộ Giáo dục và Thể thao nước CHDCND Lào và Trường Đại học Quốc gia Lào về hợp tác nghiên cứu khoa...

  • 1