You are here

  • 18.03.2021 | 3,317 lượt xem | Võ Hoàng Nhân

Thông tin đào tạo quốc tế

- Về đào tạo đại học cho sinh viên quốc tế

Trong 02 năm 2018, 2019, Trường Đại học Kiên Giang (KGU) đã tiến hành hợp tác với các đơn vị liên quan của chính phủ Campuchia và Lào tuyển sinh được trên 80 sinh viên sang theo học tại KGU với 13 chuyên ngành. Các du học sinh này đều được học dự bị tiếng Việt, cung cấp học bổng và bố trí chỗ ở miễn phí tại ký túc xá của Trường. Sau khi các du học sinh đạt tiêu chuẩn về tiếng Việt thông qua một đợt kiểm tra, sát hạch nghiêm túc thì sẽ được bố trí vào các lớp học chung với sinh viên Việt Nam cùng khóa theo các ngành mà các em đăng ký lựa chọn.

Chi tiết số lượng sinh viên quốc tế đang học các ngành tại KGU (đến tháng 10/2020):

Stt

Ngành học

Số lượng
sinh viên

Quốc tịch

Campuchia

Lào

1

Công nghệ thông tin

24

15

9

2

Khoa học cây trồng

4

2

2

3

Công nghệ sinh học

12

10

2

4

Kế toán

3

0

3

5

Nuôi trồng thủy sản

2

0

2

6

Xây dựng

10

7

3

7

Quản trị kinh doanh

7

0

7

8

Luật

2

0

2

9

Công nghệ thực phẩm

12

11

1

10

Ngôn ngữ Anh

1

0

1

11

Sư phạm toán

1

1

0

12

Chăn nuôi

1

1

0

13

Công nghệ kỹ thuật môi trường

6

6

0

Tổng

85

53

32

- Về đào tạo cao học cho sinh viên quốc tế

Trong thời gian qua, KGU đã tiến hành hợp tác tiếp nhận học viên cao học đến từ Đại học Utrecht – Hà Lan để hướng dẫn thực hiện các luận văn (thesis) thạc sĩ về Phát triển bền vững. Cụ thể như sau:

Năm học 2017-2018: KGU tiếp nhận 2 học viên

a. Robbert Kowalczyk; quốc tịch: Hà Lan; ngành học: Thạc sĩ Phát triển Bền vững, chuyên ngành Phát triển Quốc tế.

b. Thijs Poelma; quốc tịch: Hà Lan; ngành học: Thạc sĩ Phát triển Bền vững, chuyên ngành Phát triển Quốc tế.

Năm học 2018-2019: KGU tiếp nhận 3 học viên

a. Veronika Simeonova; quốc tịch: Bun-ga-ri; ngành học: Thạc sĩ Phát triển Bền vững, chuyên ngành Phát triển Quốc tế.

b. Julia Cselotei; quốc tịch: Hun-ga-ri; ngành học: Thạc sĩ Phát triển Bền vững, chuyên ngành Phát triển Quốc tế.

c. Defne Cam; quốc tịch: Đức; ngành học: Thạc sĩ Phát triển Bền vững, chuyên ngành Phát triển Quốc tế.

Tất cả các học viên này đều được các giảng viên, nhà khoa học tâm huyết, uy tín của KGU hướng dẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ và đã bảo vệ thành công luận văn của mình ở nước sở tại với kết quả cao.

AddThis Sharing Buttons