You are here

Thông báo

Tổ chức Hội thảo khoa học cấp Trường 10 năm hình thành và phát triển Trường Đại học Kiên Giang

Thực hiện Kế hoạch số 206/KH-ĐHKG ngày 14 tháng 11 năm 2023 của Trường Đại học Kiên Giang về việc tổ chức Hội thảo khoa học cấp Trường "10 năm hình thành và phát triển Trường Đại h...

Phát động phong trào thi đua chuyên đề Lập thành tích chào mừng kỷ niệm 10 năm Ngày thành thành lập Trường Đại học Kiên Giang 2014 - 2024

Trường Đại học Kiên Giang xây dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua chuyên đề "Lập thành tích chào mừng kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập Trường 2014 - 2024", với những nội dung c...

Công tác thi đua, khen thưởng năm học 2023-2024

Kế hoạch số 151/KH-ĐHKG ngày 18 tháng 9 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang tuyên truyền về công tác thi đua, khen thưởng năm học 2023-2024 (Nội dung chi tiết xem fi...

Thông báo về việc tạm thu học phí học kỳ 1 năm học 2023 - 2024 đối với sinh viên khóa 8 trở về trước

Trong thời gian chờ văn bản chỉ đạo của Bộ giáo dục và Đào tạo về mức thu học phí năm học 2023 - 2024, trường Đại học Kiên Giang thông báo về việc tạm thu học phí học kỳ 1 năm học ...

Thông báo tuyển sinh đại học hệ vừa làm vừa học đợt 2 năm 2023

Trường Đại học Kiên Giang thông báo tuyển sinh đại học theo hình thức đào tạo vừa làm vừa học đợt 2 năm 2023.

Thông báo thời gian nghỉ hè năm học 2022 - 2023

Căn cứ Kế hoạch số 74/KH-ĐHKG ngày 13/6/2022 của Trường Đại học Kiên Giang về Tổ chức đào tạo năm học 2022 - 2023; Nay nhà trường thông báo kế hoạch nghỉ hè năm học 2022 - 2023...

Thông báo về việc tổ chức học kỳ 1 năm học 2023 - 2024

Trường Đại học Kiên Giang thông báo đến các Phòng, Khoa, Trung Tâm, Cố vấn học tập, giảng viên và sinh viên về việc triển khai tổ chức học kỳ 1 năm học 2023 - 2024...