You are here

Thông báo

Danh sách tân sinh viên (Khoá 6) cập nhật MSSV

Cập nhật mã số sinh viên, lịch thi các nhóm QP-AN

Thời khóa biểu tân Sinh viên (Khóa 6)

Cập nhật thời khóa biểu tân sinh viên ngày 11/9/2020