You are here

Thông báo

Học phí năm học 2023 - 2024 và thu học phí Học kỳ 3 năm học 2023 - 2024

Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang thông báo học phí năm học 2023 - 2024 và thu học phí Học kỳ 3 năm học 2023 - 2024 như sau:

Thông báo về việc mở cửa Thư viện phục vụ độc giả ngoài giờ

Căn cứ kết quả khảo sát của sinh viên về nhu cầu sử dụng không gian Thư viện ngoài giờ; Xét đề nghị của Trung tâm Thông tin và Thư viện về việc phục vụ độc giả ngoài giờ theo Tờ t...

Tuyển sinh đại học hệ vừa làm vừa học đợt 1 năm 2024

Trường Đại học Kiên Giang thông báo tuyển sinh đại học theo hình thức đào tạo vừa làm vừa học, đợt 1 năm 2024, cụ thể như sau:

Phát động Cuộc thi Thiết kế Bộ nhận dạng Thương hiệu Trường Đại học Kiên Giang

Nằm trong chuỗi hoạt động lập thành tích kỷ niệm 10 năm thành lập Trường, lan tỏa thương hiệu của Nhà trường đến gần hơn với nhân dân, Trường Đại học Kiên Giang thông báo phát động...

Thông báo về việc tổ chức Học kỳ 3 năm học 2023 - 2024

Căn cứ Kế hoạch số 96/KH-ĐHKG ngày 14 tháng 6 năm 2023 của Trường Đại học Kiên Giang về việc tổ chức đào tạo năm học 2023 - 2024. Nay, Trường Đại học Kiên Giang thông báo đến các ...

Kết quả họp Hội đồng xét bổ nhiệm chức danh Phó giáo sư năm 2023

Căn cứ hồ sơ của ứng viên đăng ký xét bổ nhiệm chức danh Phó giáo sư, Trường Đại học Kiên Giang đã thành lập Hội đồng xét bổ nhiệm chức danh Phó giáo sư Trường Đại học Kiên Giang...

Công bố nhu cầu bổ nhiệm chức danh Phó giáo sư năm 2023.

Xét nhu cầu bổ nhiệm chức danh Phó giáo sư năm 2023, Trường Đại học Kiên Giang thông báo công bố nhu cầu bổ nhiệm chức danh Phó giáo sư năm 2023 như sau:...

Kế hoạch tổ chức thi kết thúc học phần và nhập điểm

Trường Đại học Kiên Giang xây dựng Kế hoạch tổ chức thi kết thúc học phần và nhập điểm học kỳ 2, năm học 2023 - 2024 như sau:

Tổ chức Hội thảo khoa học cấp Trường 10 năm hình thành và phát triển Trường Đại học Kiên Giang

Thực hiện Kế hoạch số 206/KH-ĐHKG ngày 14 tháng 11 năm 2023 của Trường Đại học Kiên Giang về việc tổ chức Hội thảo khoa học cấp Trường "10 năm hình thành và phát triển Trường Đại h...

Phát động phong trào thi đua chuyên đề Lập thành tích chào mừng kỷ niệm 10 năm Ngày thành thành lập Trường Đại học Kiên Giang 2014 - 2024

Trường Đại học Kiên Giang xây dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua chuyên đề "Lập thành tích chào mừng kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập Trường 2014 - 2024", với những nội dung c...