You are here

Thông báo

Kế hoạch tổ chức đào tạo năm học 2023 - 2024

Trường Đại học Kiên Giang lập Kế hoạch tổ chức đào tạo năm học 2023 - 2024 áp dụng đối với các ngành học, khóa đào tạo trình độ đại học hệ chính quy và hệ vừa làm vừa học của Nhà t...

Giới thiệu chức danh và chữ ký của Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang

Giới thiệu chức danh và chữ ký của Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang, Tiến sĩ Nguyễn Trung Cang.

Kết quả cuộc thi Tìm hiểu pháp luật về An ninh mạng và Bộ quy tắc ứng xử trên không gian mạng năm học 2022-2023

Kết quả cuộc thi và Quyết định của Hiệu trưởng về việc tặng Giấy khen cho các cá nhân, tập thể đạt giải cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về An ninh mạng" và Bộ quy tắc ứng xử trên khôn...

Tổ chức cuộc thi Tìm hiểu pháp luật về An ninh mạng và Bộ quy tắc ứng xử trên không gian mạng năm học 2022-2023

Kế hoạch số 71/KH-ĐHKG ngày 18/5/2023 Tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về An ninh mạng" và Bộ quy tắc ứng xử trên không gian mạng năm học 2022-2023...

Mời tham gia dự thi Giới thiệu sách hay năm 2023

Hưởng ứng Tuần lễ sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2023, Trường Đại học Kiên Giang tổ chức cuộc thi Giới thiệu sách hay chủ đề "Sách cho tôi, cho bạn". Đối tượng dự thi: viên chức, NLĐ...

Thi viết và làm video clip phóng sự về phong trào thi đua yêu nước trong Nhà trường

Tổ chức Cuộc thi viết và làm video clip phóng sự về phong trào thi đua yêu nước năm học 2022-2023 tại Trường Đại học Kiên Giang