Bộ giáo dục và đào tạo

Trường Đại học kiên Giang

TẬN TÂM - UY TÍN - CHẤT LƯỢNG - HỘI NHẬP

Giới thiệu về trường Đại học Kiên Giang

KGU sự khác biệt giữa đào tạo cử nhân và kỹ sư

KGU tham gia đào đạo liên thông Trung cấp, cao đẳng lên đại học

KGU tuyển sinh gắn với tạo cơ hội việc làm cho sinh viên