Bộ giáo dục và đào tạo

Trường Đại học kiên Giang

KHOA NÔNG NGHIỆP - PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN, TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIÊN GIANG: Tạo cầu nối cho sinh viên thực tập và làm việc tại nước ngoài

Hiệu quả từ hai đợt kết nối đưa sinh viên đi thực tập nước ngoài của Khoa Nông nghiệp - Phát triển nông thôn, Trường Đại học Kiên Giang có sức lan tỏa, tạo luồng gió mới làm thay đổi nhận thức của sinh viên, phụ huynh về thực tập và làm việc ở nước n...

Tư vấn Tuyển Sinh Năm 2020 Phiên 5

Tư vấn Tuyển Sinh Năm 2020 Phiên 4

Tư vấn Tuyển Sinh Năm 2020 Phiên 3

Tư vấn Tuyển Sinh Năm 2020 Phiên 2