Bộ giáo dục và đào tạo

Trường Đại học kiên Giang


Lễ tốt nghiệp và Ngày hội việc làm, năm học 2022 - 2023

KỶ NIỆM 9 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG

SINH VIÊN LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG SINH NHẬT BÁC VÀ KỶ NIỆM 9 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐH KIÊN GIANG

KGU STARTUP 2022