Bộ giáo dục và đào tạo

Trường Đại học kiên Giang


Hành trình Trường Đại học Kiên Giang đạt kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục

Ngày 20/7/2022, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, Đại học Đà Nẵng đã ký Quyết định số 137/QĐ-CEA.UD công nhận và cấp Giấy chứng nhận Trường Đại học Kiên Giang đạt chuẩn kiểm định chất...

KGU STARTUP 2022

Trường ĐH Kiên Giang 8 năm hành trình tri thức

TUỔI TRẺ TRƯỜNG ĐH KIÊN GIANG ĐOÀN KẾT – XUNG KÍCH – SÁNG TẠO – HỘI NHẬP – PHÁT TRIỂN

Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang chúc mừng năm mới - Xuân nhâm dần 2022