Bộ giáo dục và đào tạo

Trường Đại học kiên Giang


Trường ĐH Kiên Giang khảo sát, đào tạo giáo viên chương trình mới

Trường Đại học Kiên Giang được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép đào tạo và liên kết đào tạo 18 ngành. Hiện nay, Trường chuẩn bị các điều kiện để tiếp tục mở hai ngành mới là Công nghệ Kỹ thuậ...

Trường ĐH Kiên Giang 8 năm hành trình tri thức

TUỔI TRẺ TRƯỜNG ĐH KIÊN GIANG ĐOÀN KẾT – XUNG KÍCH – SÁNG TẠO – HỘI NHẬP – PHÁT TRIỂN

Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang chúc mừng năm mới - Xuân nhâm dần 2022

Tổng kết công tác Tuyển sinh năm 2021