Bộ giáo dục và đào tạo

Trường Đại học kiên Giang


Tổ chức khảo sát sơ bộ phục vụ đánh giá ngoài 5 chương trình đào tạo

Ngày 23/9, Trung tâm Kiểm định chất lượng Giáo dục Sài Gòn phối hợp với Trường Đại học Kiên Giang tiến hành Khảo sát sơ bộ phục vụ Đánh giá ngoài 5 chương trình đào tạo trình độ đại học các ...

KGU STARTUP 2022

Trường ĐH Kiên Giang 8 năm hành trình tri thức

TUỔI TRẺ TRƯỜNG ĐH KIÊN GIANG ĐOÀN KẾT – XUNG KÍCH – SÁNG TẠO – HỘI NHẬP – PHÁT TRIỂN

Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang chúc mừng năm mới - Xuân nhâm dần 2022