You are here

Khoa học công nghệ

Tổ chức hội thảo quốc gia “tài nguyên thiên nhiên và môi trường trong tình hình mới, biến đổi khí hậu”

Vừa qua, Trường Đại học Kiên Giang đã tổ chức thành công Hội thảo khoa học quốc gia “Tài nguyên Thiên nhiên và Môi trường trong tình hình mới, biến đổi khí hậu”. Đến tham dự Hội th...

Hội thảo khoa học đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo ở kiên giang nhìn từ góc độ tâm lý học, giáo dục học

Nâng cao hiệu quả giảng dạy theo hướng tạo động cơ và hứng thú học tập cho người học

Nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ tại Trường Đại học Kiên Giang

Sáng ngày 18 tháng 08 năm 2019, tại Trường Đại học Kiên Giang đã diễn ra buổi đánh giá nghiệm thu cấp bộ đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ; tên đề tài “Nghiên cứu chọn giống ...

Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học lần thứ I

Vào ngày 20/5/2019, nhằm tổng kết đánh giá hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH) của sinh viên trong năm học 2017 – 2018, Trường Đại học Kiên Giang đã tổ chức Hội nghị sinh viên NCK...

Hội thảo Khởi động dự án RISWA

“Risawa – Sản xuất lúa bị thất thoát trong điều kiện hạn và mặn hán – Các lựa chọn trong tương lai cho việc sử dụng bền vững nguồn nước ở ĐBSCL”...

Hội thảo Khoa học quốc gia 2018: “Nghiên cứu khoa học ở trường đại học thời kì cách mạng công nghiệp 4.0”

Sáng ngày 22/12, Trường Đại học Kiên Giang đã tổ chức Hội thảo khoa học Quốc gia: “Nghiên cứu khoa học ở trường đại học thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0”. ...

  • 1