You are here

Thông báo

Thông báo về việc triển khai Quy chế thi tuyển viên chức trường Đại học Kiên Giang năm 2019

Trường Đại học Kiên Giang thông báo đến tất cả các cá nhân đăng ký dự tuyển viên chức của Trường năm 2019 nội dung cụ thể như sau: