Chào mừng kỷ niệm 6 năm, ngày thành lập Trường Đại học Kiên Giang 21/5/2014 - 21/5/2020.

Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa học và đào tạo Trường Đại học Kiên Giang

13:19 | 02/05/2020

Trường Đại học

Kiên Giang

  • Địa chỉ: Số 320 A - Quốc lộ 61 - TT. Minh Lương, Châu Thành - Kiên Giang
  • Điện thoại: 0297.3.926714 - Fax: 0297.3.926714
  • Đang trực tuyến: 32
  • Tổng lượt truy cập: 2,429,345