You are here

Thông báo

Thông báo Tuyển dụng viên chức Trường Đại học Kiên Giang năm 2022

Trường Đại học Kiên Giang thông báo tuyển dụng viên chức năm 2022, mọi thông tin chi tiết xin vui lòng xem các file liên kết đính kèm.