You are here

Thông báo

Thông báo về việc tạm thu học phí học kỳ 1 năm học 2023 - 2024 đối với sinh viên khóa 8 trở về trước

Trong thời gian chờ văn bản chỉ đạo của Bộ giáo dục và Đào tạo về mức thu học phí năm học 2023 - 2024, trường Đại học Kiên Giang thông báo về việc tạm thu học phí học kỳ 1 năm học ...

Thông báo tuyển sinh đại học hệ vừa làm vừa học đợt 2 năm 2023

Trường Đại học Kiên Giang thông báo tuyển sinh đại học theo hình thức đào tạo vừa làm vừa học đợt 2 năm 2023.

Thông báo thời gian nghỉ hè năm học 2022 - 2023

Căn cứ Kế hoạch số 74/KH-ĐHKG ngày 13/6/2022 của Trường Đại học Kiên Giang về Tổ chức đào tạo năm học 2022 - 2023; Nay nhà trường thông báo kế hoạch nghỉ hè năm học 2022 - 2023...

Thông báo về việc tổ chức học kỳ 1 năm học 2023 - 2024

Trường Đại học Kiên Giang thông báo đến các Phòng, Khoa, Trung Tâm, Cố vấn học tập, giảng viên và sinh viên về việc triển khai tổ chức học kỳ 1 năm học 2023 - 2024...

Kế hoạch tổ chức đào tạo năm học 2023 - 2024

Trường Đại học Kiên Giang lập Kế hoạch tổ chức đào tạo năm học 2023 - 2024 áp dụng đối với các ngành học, khóa đào tạo trình độ đại học hệ chính quy và hệ vừa làm vừa học của Nhà t...

Giới thiệu chức danh và chữ ký của Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang

Giới thiệu chức danh và chữ ký của Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang, Tiến sĩ Nguyễn Trung Cang.

Kết quả cuộc thi Tìm hiểu pháp luật về An ninh mạng và Bộ quy tắc ứng xử trên không gian mạng năm học 2022-2023

Kết quả cuộc thi và Quyết định của Hiệu trưởng về việc tặng Giấy khen cho các cá nhân, tập thể đạt giải cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về An ninh mạng" và Bộ quy tắc ứng xử trên khôn...

Tổ chức cuộc thi Tìm hiểu pháp luật về An ninh mạng và Bộ quy tắc ứng xử trên không gian mạng năm học 2022-2023

Kế hoạch số 71/KH-ĐHKG ngày 18/5/2023 Tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về An ninh mạng" và Bộ quy tắc ứng xử trên không gian mạng năm học 2022-2023...