You are here

Thông báo

Điều chỉnh mức thu học phí các hệ đào tạo năm học 2022-2023

Quyết định số 210/QĐ-ĐHKG ngày 02/3/2023 của Hiệu Trưởng Trường Đại học Kiên Giang về việc điều chỉnh mức thu học phí các hệ đào tạo năm học 2022-2023...

Thông báo Tổ chức kỳ thi Đánh giá năng lực - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh các trường THPT, THCS - THPT, các Trung tâm Giáo dục thường xuyên (viết tắt là GDTX) tham gia thi ĐGNL và sử dụng kết quả để xét tuyển vào...