You are here

  • 04.06.2024 | 148 lượt xem | Trần Ngọc Vĩnh Nhơn

Thông báo về việc thu hút nguồn nhân lực năm 2024

Trường Đại học Kiên Giang thông báo về việc thu hút nguồn nhân lực năm 2024 như sau:

Kế hoạch thu hút nguồn nhân lực

AddThis Sharing Buttons