You are here

  • 22.05.2024 | 341 lượt xem | Trần Ngọc Vĩnh Nhơn

Thông báo đấu giá tài sản: Nhà xe, Căn tin và Khu Thể dục thể thao

Quy chế cuộc đấu giá xin vui lòng xem và download tại đây.

AddThis Sharing Buttons