You are here

  • 11.06.2024 | 56 lượt xem | Trần Ngọc Vĩnh Nhơn

Kế hoạch Tổ chức đào tạo năm học 2024 - 2025

Trường Đại học Kiên Giang lập kế hoạch tổ chức đào tạo năm học 2024 - 2025 áp dụng đối với các ngành học, khóa đào tạo trình độ đại học hệ chính quy và hệ vừa làm vừa học của Nhà trường, cụ thể như sau:

AddThis Sharing Buttons