You are here

  • 11.06.2024 | 114 lượt xem | Trần Ngọc Vĩnh Nhơn

Thông báo về việc đưa vào sử dụng mẫu PowerPoint, chữ ký email thuộc Bộ nhận diện thương hiệu Trường Đại học Kiên Giang

Nhằm đảm bảo sự thống nhất và chuyên nghiệp trong các hoạt động của Trường Đại học Kiên Giang, Ban Giám hiệu thông báo đến toàn thể giảng viên, viên chức và người học về việc sử dụng các sản phẩm thuộc bộ nhân diện thương hiệu của Trường Đại học Kiên Giang. Cụ thể như sau:

Mẫu PowerPoint - Chữ ký email

AddThis Sharing Buttons