You are here

  • 21.03.2023 | 267 lượt xem | Nguyễn Văn Rạng

Thi viết và làm video clip phóng sự về phong trào thi đua yêu nước trong Nhà trường

Tổ chức Cuộc thi viết và làm video clip phóng sự về phong trào thi đua yêu nước năm học 2022-2023 tại Trường Đại học Kiên Giang

1. Tên cuộc thi: Thi viết và làm video clip phóng sự về phong trào thi đua yêu nước trong Nhà trường.

2. Đối tượng dự thi: Là viên chức, người lao động và người học của Trường Đại học Kiên Giang.

3. Thời gian:

- Thời gian phát động và nhận bài thi: Từ ngày ban hành Kế hoạch đến ngày 14/4/2023.

- Hạn cuối cùng nhận bài thi: Đến hết ngày 14/4/2023.

- Thời gian chấm thi: Từ ngày 17/4/2023 đến hết ngày 21/4/2023.

- Tổng kết và trao giải Cuộc thi: Dự kiến trong tháng 4/2023.

AddThis Sharing Buttons