You are here

  • 05.03.2024 | 690 lượt xem | Trần Ngọc Vĩnh Nhơn

Thông báo về việc tuyển sinh, cấp học bổng đối với sinh viên quốc tế năm học 2022 - 2023

Trường Đại học Kiên Giang thông báo xét tuyển cấp học bổng đại học chính quy năm 2022 đối với sinh viên quốc tế, cụ thể như sau:

AddThis Sharing Buttons