You are here

  • 05.03.2024 | 305 lượt xem | Trần Ngọc Vĩnh Nhơn

Thông báo về việc tuyển sinh, cấp học bổng đối với thí sinh quốc tế, năm học 2023 - 2024

Trường Đại học Kiên Giang thông báo tuyển sinh và cấp học bổng đại học chính quy năm 2023 đối với thí sinh quốc tế, cụ thể như sau:

AddThis Sharing Buttons