You are here

  • 05.03.2024 | 767 lượt xem | Trần Ngọc Vĩnh Nhơn

Thông báo về việc tuyển sinh, cấp học bổng đối với sinh viên quốc tế năm học 2020 - 2021

Trường Đại học Kiên Giang thông báo tuyển sinh, cấp học bổng đại học chính quy năm 2020 đối với sinh viên quốc tế, cụ thể như sau:

AddThis Sharing Buttons