You are here

  • 21.11.2023 | 1,153 lượt xem | Trần Ngọc Vĩnh Nhơn

Tổ chức Hội thảo khoa học cấp Trường 10 năm hình thành và phát triển Trường Đại học Kiên Giang

Thực hiện Kế hoạch số 206/KH-ĐHKG ngày 14 tháng 11 năm 2023 của Trường Đại học Kiên Giang về việc tổ chức Hội thảo khoa học cấp Trường "10 năm hình thành và phát triển Trường Đại học Kiên Giang", Ban Tổ chức Hội thảo trân trọng thông báo và kính mời các nhà khoa học, nhà quản lý, giảng viên và sinh viên trong và ngoài trường đăng ký tham dự và viết bài Hội thảo. Thông tin cụ thể như sau:

AddThis Sharing Buttons