You are here

  • 11.12.2023 | 603 lượt xem | Trần Ngọc Vĩnh Nhơn

Công bố nhu cầu bổ nhiệm chức danh Phó giáo sư năm 2023.

Xét nhu cầu bổ nhiệm chức danh Phó giáo sư năm 2023, Trường Đại học Kiên Giang thông báo công bố nhu cầu bổ nhiệm chức danh Phó giáo sư năm 2023 như sau:

AddThis Sharing Buttons