You are here

Hơn 1.275 thí sinh tham dự kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh tại tỉnh Kiên Giang