You are here

Tuần lễ sách và văn hóa đọc Việt Nam năm 2021

Tuần lễ sách và văn hóa đọc Việt Nam năm 2021 với nhiều hoạt động sôi nổi, thu hút hàng trăm cán bộ, giảng viên, sinh viên đến tham dự.
Chương trình do Trường Đại học Kiên Giang và Thư viện tỉnh đồng tổ chức nhằm lan tỏa tinh thần đọc sách đến các bạn trẻ./.