You are here

Tặng dung dịch rửa tay khô sát khuẩn cho các Trường THPT, sở, ban, ngành trong tỉnh Kiên Giang

Trường Đại học Kiên Giang đã đến một số sở, ban, ngành trong tỉnh để tặng dung dịch rửa tay khô sát khuẩn.