You are here

Giới thiệu

Thư ngỏ

Chào mừng các bạn đến với Trường Đại Học Kiên Giang!

Thông tin liên hệ

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIÊN GIANG

Thông tin lịch sử hình thành phát triển

Lịch sử trường Đại học Kiên Giang

Giới thiệu

Đại học Kiên Giang được thành lập theo Quyết định số 758/QĐ/TTg ngày 21/05/2014 của Thủ tướng Chính Phủ trên cơ sở Phân hiệu của Trường Đại Học Nha Trang tại Kiên Giang....

  • 1