You are here

Tư vấn hỗ trợ sinh viên

Thông tin về học bổng của Chương trình phát triển sinh viên VietHope 2021

Chương trình Phát triển Sinh viên VietHope (VSDP) 2021 có 80 suất học bổng cho sinh viên đại học chính quy năm nhất trị giá 1000USD/suất gồm học bổng hỗ trợ học phí trị giá 600 US...

  • 1