Đại học Kiên Giang chào mừng Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3

Hội đồng trường

15:33 | 08/06/2019

HỘI ĐỒNG TRƯỜNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIÊN GIANG

NHIỆM KỲ 2014 - 2019

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ
1 Ông Đặng Thanh Sơn Chủ tịch
2 Ông Thái Thành Lượm Thành viên
3 Ông Nguyễn Tuấn Khanh Thành viên
4 Ông Trương Minh Chuẩn Thành viên
5 Ông Nguyễn Văn Thành Thành viên
6 Ông Lê Việt Khái Thành viên
7 Ông Thái Minh Lắm Thành viên
8 Ông Nguyễn Hữu Thọ Thành viên
9 Bà Nguyễn Thị Thanh Tuyền Thành viên
10 Ông Đỗ Lê Bình Thành viên
11 Ông Danh Sóc Thành viên
12 Ông Huỳnh Minh Trí Thành viên
13 Ông Ngô Văn Thiện Thành viên
14 Bà Lê Hoàng Phượng Thành viên
15 Ông Nguyễn Phước Quý Tường Thành viên
16 Ông Trần Chí Liêm Thành viên
17 Ông Phạm Công Khâm Thành viên
18 Ông Trần Quang Bảo Thành viên
19 Ông Trần Vĩnh Phước Thành viên
20 Ông Nguyễn Hữu Hạnh Thành viên
21 Ông Hà Duy Bình Thành viên
22 Ông Vương Đức Trường Thành viên
23 Ông Hà Thanh Liêm Thành viên
24 Ông Hà Hữu Phúc Thành viên
25 Bà Huỳnh Kim Thủy Thư ký

(Thành lập theo Quyết định 3974/QĐ-BGDĐT, ngày 29/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Trường Đại học

Kiên Giang

  • Địa chỉ: Số 320 A - Quốc lộ 61 - TT. Minh Lương, Châu Thành - Kiên Giang
  • Điện thoại: 0297.3.926714 - Fax: 0297.3.926714
  • Đang trực tuyến: 52
  • Tổng lượt truy cập: 1,964,706