Đại học Kiên Giang chào mừng Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3

Về việc bổ sung thành phần hồ sơ thi tuyển viên chức năm 2019

15:31 | 31/01/2020

Trường Đại học

Kiên Giang

  • Địa chỉ: Số 320 A - Quốc lộ 61 - TT. Minh Lương, Châu Thành - Kiên Giang
  • Điện thoại: 0297.3.926714 - Fax: 0297.3.926714
  • Đang trực tuyến: 36
  • Tổng lượt truy cập: 1,967,634