Đại học Kiên Giang chào mừng Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3

V/v điều chỉnh, bổ sung các điều kiện liên quan đến chuẩn bị thực hành giảng dạy của giảng viên trong kỳ thi tuyển viên chức Trường Đại học Kiên Giang năm 2019

10:50 | 05/02/2020

Trường Đại học

Kiên Giang

  • Địa chỉ: Số 320 A - Quốc lộ 61 - TT. Minh Lương, Châu Thành - Kiên Giang
  • Điện thoại: 0297.3.926714 - Fax: 0297.3.926714
  • Đang trực tuyến: 30
  • Tổng lượt truy cập: 1,969,068