Đại học Kiên Giang chào mừng Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3

V/v Dự lễ khai mạc và nhận giấy báo dự thi - Kỳ thi tuyển viên chức năm 2019 Trường Đại học Kiên Giang

17:33 | 04/02/2020

Trường Đại học

Kiên Giang

  • Địa chỉ: Số 320 A - Quốc lộ 61 - TT. Minh Lương, Châu Thành - Kiên Giang
  • Điện thoại: 0297.3.926714 - Fax: 0297.3.926714
  • Đang trực tuyến: 26
  • Tổng lượt truy cập: 1,969,449