You are here

  • 28.11.2019 | Võ Hoàng Nhân

Thông báo thay đổi phiếu đăng ký dự tuyển viên chức

Kính gửi Quý ứng viên dự tuyển.

Căn cứ thông báo số 122/TB-ĐHKG, ngày 25/07/2019 về việc thông báo thi tuyển viên chức năm 2019, Để thuận tiện cho Hội đồng trong việc rà soát thông tin ứng viên, đảm bảo quyền lợi cho các ứng viên trong quá trình tổ chức thi tuyển, thực hiện sự chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng, Phòng Tổ chức Cán bộ thông báo đến các ứng viên đăng ký thi tuyển viên chức năm 2019 như sau:

1. Điền bổ sung thông tin vào Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu đính kèm) và gửi về cho Ban Thư ký Hội đồng (qua Phòng Tổ chức Cán bộ - Chuyên viên Trần Thanh Thơm) trước ngày 03/12/2019.

2. Trong Phiếu đăng ký dự tuyển vui lòng điền rõ thông tin Vị trí dự tuyển cụ thể. (Ví dụ: Chuyên viên phụ trách công tác thi đua - khen thưởng, Đơn vị dự tuyển là Phòng Tổ chức Cán bộ).

3. Lưu ý thông tin ở phần miễn thi tin học, ngoại ngữ, đối tượng ưu tiên. Ghi rõ lý do được miễn (nếu có) để làm căn cứ cho việc xét điều kiện miễn thi. Thông tin các ứng viên được miễn thi tin học, ngoại ngữ và đối tượng ưu tiên đã được Ban Thư ký tổng hợp theo như file đính kèm, Quý ứng viên có thể tham khảo.

Rất mong nhận được sự phối hợp từ phía Quý ứng viên để Ban Thư ký hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và kỳ thi diễn ra tốt đẹp, đảm bảo đúng quy định.

Trân trọng!

Tải phiếu đăng ký dự tuyển tại đây

Các trường hợp miễn thi ngoại ngữ, tin học và đối tượng ưu tiên

AddThis Sharing Buttons