You are here

  • 11.11.2019 | Võ Hoàng Nhân

Thông báo ôn tập thi tuyển viên chức

Trung tâm Đào tạo nguồn nhân lực và giới thiệu việc làm thông báo về việc ôn tập thi tuyển viên chức năm 2019 của Trường Đại học Kiên Giang như sau:

AddThis Sharing Buttons