Đại học Kiên Giang chào mừng Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3

Danh sách thi Vòng 2 của Chuyên viên và Thư ký Khoa (Phỏng vấn)

10:58 | 10/02/2020

Trường Đại học

Kiên Giang

  • Địa chỉ: Số 320 A - Quốc lộ 61 - TT. Minh Lương, Châu Thành - Kiên Giang
  • Điện thoại: 0297.3.926714 - Fax: 0297.3.926714
  • Đang trực tuyến: 42
  • Tổng lượt truy cập: 1,964,279