You are here

  • 23.11.2022 | 67 lượt xem | Như Ngọc

Trường Đại học Kiên Giang và Sở Khoa học & Công nghệ tỉnh Kiên Giang ký kết hợp tác về khoa học, công nghệ, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Trường Đại học Kiên Giang vừa phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kiên Giang tổ chức ký kết hợp tác về các hoạt động giao lưu, hợp tác về khoa học, công nghệ và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Đến tham dự lễ ký kết có ông Huỳnh Vĩnh Lạc – Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kiên Giang; TS. Nguyễn Tuấn Khanh – Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang; đại diện lãnh đạo Uỷ ban nhân dân, Phòng Kinh tế hạ tầng các huyện, thành phố trong tỉnh Kiên Giang.

Sau khi trao đổi, 2 đơn vị đã thống nhất các nội dung ký kết để tăng cường sự hợp tác về khoa học công nghệ, góp phần thúc đẩy sự phát triển về khoa học công nghệ của tỉnh Kiên Giang.

Ông Huỳnh Vĩnh Lạc – Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kiên Giang và TS. Nguyễn Tuấn Khanh – Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang ký kết ghi nhớ hợp tác về khoa học công nghệ và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Cụ thể, trong thời gian tới hai đơn vị sẽ phối hợp tổ chức các nội dung, hoạt động như: phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, hoạt động xã hội và phục vụ cộng đồng; Hợp tác khai thác, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất khoa học và công nghệ hiện có của hai bên, đặc biệt là trang thiết bị phòng thí nghiệm, khu thực nghiệm khoa học và công nghệ,… của Trung tâm Khoa học, Công nghệ và Môi trường Kiên Giang phục vụ cho việc đào tạo, nghiên cứu khoa học, ứng dụng và phát triển công nghệ.

Tạo điều kiện trao đổi và sử dụng có hiệu quả hệ chuyên gia của mỗi bên trong hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, ứng dụng và phát triển công nghệ; Hỗ trợ các Sở ngành, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, địa phương trong tỉnh đề xuất, đặt hàng các nhiệm vụ khoa học và công nghệ (đề tài, dự án, đề án, chương trình,…) nhằm giải quyết các vấn đề khoa học và công nghệ của tỉnh Kiên Giang.

Toàn cảnh lễ ký kết ký kết ghi nhớ hợp tác về khoa học công nghệ và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo giữa Trường Đại học Kiên giang với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kiên Giang.

Thực hiện công bố, chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học, ứng dụng và phát triển công nghệ; trao đổi thông tin khoa học và công nghệ, dữ liệu, các ấn phẩm và các tài liệu chung khác; Tổ chức hoặc tham gia các hội thảo, diễn đàn chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm trong các lĩnh vực chuyên ngành; hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ dựa trên tiềm lực nghiên cứu của mỗi bên. Và cùng thực hiện các hoạt động truyền thông nhằm chia sẻ thông tin các hoạt động nổi bật của đối tác trên trang thông tin điện tử của mỗi bên.

NHƯ NGỌC

AddThis Sharing Buttons