You are here

  • 18.01.2023 | 202 lượt xem | Như Ngọc

Trường Đại học Kiên Giang thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

Trong 3 ngày 16,17,18 Trường Đại học Kiên Giang đã tổ chức 7 đoàn đến thăm hỏi, chúc tết mẹ Việt Nam anh hùng; Bộ Giáo dục và Đào tạo; Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh Kiên Giang; các sở, ban, ngành cấp tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo Trường qua các thời kỳ; các đơn vị liên kết trong và ngoài tỉnh; thành viên Hội đồng Trường.

Đại diện trưởng các đoàn gồm: TS. Nguyễn Tuấn Khanh; TS. Đặng Thanh Sơn; TS. Nguyễn Văn Thành; TS. Nguyễn Hữu Thọ.

Tại những nơi đến thăm, đại diện các đoàn chúc tết của Trường Đại học Kiên Giang đã báo cáo tình hình hoạt động và một số kết quả nổi bật của Trường Đại học Kiên Giang trong năm 2022. Trường Đại học Kiên Giang thực hiện đạt và vượt hầu hết chỉ tiêu đề ra trong năm 2022 như công tác kiểm định chất lượng, tuyển sinh, đào tạo,...

Trong thời gian qua, Trường Đại học Kiên Giang đã nhận được nhiều sự quan tâm, chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh Kiên Giang; các sở, ban, ngành cấp tỉnh, huyện; hỗ trợ Nhà trường trong đào tạo nguồn nhân lực, phát triển đội ngũ sư phạm, xây dựng Đảng, đảm bảo an ninh trật tự.

Năm 2023, Trường Đại học Kiên Giang tiếp tục phấn đấu nâng cao chất lượng và số lượng đào tạo, khoa học công nghệ, hợp tác quốc tế; đổi mới phương pháp, chương trình đào tạo phù hợp với nhu cầu tuyển dụng lao động của xã hội.

Đồng thời mong muốn Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh Kiên Giang; các sở, ban, ngành cấp tỉnh, huyện tiếp tục dành sự quan tâm, hỗ trợ để Trường Đại học Kiên Giang hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

TS. Nguyễn Tuấn Khanh tặng quà chúc mừng Huyện ủy Châu Thành

TS. Nguyễn Hữu Thọ chúc mừng năm mới Tỉnh ủy Kiên Giang

TS. Nguyễn Hữu Thọ tặng quà chúc mừng UBND tỉnh Kiên Giang

TS. Nguyễn Hữu Thọ tặng quà chúc mừng Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang

TS. Nguyễn Hữu Thọ cùng đoàn công tác thăm hỏi, chúc mừng Mẹ Việt Nam anh hùng Thị Ma

TS. Nguyễn Hữu Thọ tặng quà chúc mừng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

TS. Nguyễn Hữu Thọ tặng quà chúc mừng Ban Tổ chức Tỉnh ủy

TS. Nguyễn Hữu Thọ tặng quà chúc mừng Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

TS. Nguyễn Hữu Thọ tặng quà chúc mừng Đảng ủy khối các Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh

TS. Nguyễn Hữu Thọ cùng đoàn công tác thăm, chúc mừng Công an huyện Châu Thành

TS. Nguyễn Văn Thành tặng quà chúc mừng Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh

NHƯ NGỌC

AddThis Sharing Buttons