You are here

  • 15.08.2023 | 1,180 lượt xem | Như Ngọc

Trường Đại học Kiên Giang phát động Cuộc thi Tìm hiểu Luật phòng, chống ma túy

Ngày 15/8, Trường Đại học Kiên Giang đã tổ chức phát động Cuộc thi Tìm hiểu Luật phòng, chống ma túy đến viên chức, giảng viên, đoàn viên, thanh niên. Cuộc thi Tìm hiểu Luật Phòng, chống ma túy do Bộ Công an phát động, tổ chức trên phạm vi toàn quốc. Cuộc thi được tổ chức trong 3 tháng từ ngày 20/7 đến ngày 19/10.

Toàn cảnh buổi phát động Cuộc thi Tìm hiểu Luật phòng, chống ma túy

Tại buổi phát động, Trường Đại học Kiên Giang đã tổ chức hướng dẫn cho viên chức, giảng viên, đoàn viên, thanh niên về hình thức, cách thức đăng ký và tham gia cuộc thi bằng hai hình thức: trực tuyến và thi viết tự luận.

TS. Nguyễn Trung Cang – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang phát động cuộc thi

Cuộc thi tổ chức theo hai hình thức là thi viết tự luận và trực tuyến trên website https://thitimhieuluatphongchongmatuy.vn. Thí sinh tham gia dự thi truy cập, đăng ký tham gia Cuộc thi và làm bài thi trực tuyến trên website theo các hướng dẫn của Ban Tổ chức. Tại buổi hướng dẫn, đã có hơn 50 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia dự thi theo hình thức trực tuyến.

Đoàn viên, thanh niên Trường Đại học Kiên Giang tham gia Cuộc thi Tìm hiểu Luật phòng, chống ma túy bằng hình thức trực tuyến

Phát biểu tại buổi phát động, TS. Nguyễn Trung Cang – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang cho biết cuộc thi nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của viên chức, giảng viên, đoàn viên, thanh niên; Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy. Đồng thời, nhấn mạnh đoàn viên, thanh niên cần có hiểu biết, kiến thức về phòng, chống ma tuý, tuyên truyền góp phần giảm thiểu buôn bán ma tuý và các tệ nạn liên quan đến ma tuý.

NHƯ NGỌC

AddThis Sharing Buttons