You are here

  • 10.10.2020 | Nguyễn Hoàng Phúc

Triển khai hoạt động rà soát, điều chỉnh và hoàn thiện chương trình đào tạo theo chuẩn kiểm định quốc gia

Sáng ngày 9/10, Trường Đại học Kiên Giang đã tổ chức triển khai hoạt động “Thực hành hiệu chỉnh, viết chuẩn đầu ra chương trình đào tạo; chuẩn đẩu ra học phần; đề cương chi tiết môn học; bản mô tả chương trình đào tạo”.

Toàn cảnh buổi triển khai

 

Tham dự buổi triển khai có TS. Nguyễn Văn Thành – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang; Phòng Đảm bảo chất lượng; Trưởng, Phó các Khoa; Trưởng, Phó Bộ môn; Lãnh đạo Phòng Đào tạo; Thư ký các Khoa.

TS. Nguyễn Văn Thành – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang phát biểu khai mạc

ThS. Lê Thị Kiều Diễm – Phó trưởng phòng Đảm bảo chất lượng đã triển khai một số nội dung như: Quy trình rà soát, điều chỉnh, xây dựng chương trình đào tạo; Hướng dẫn cách viết chuẩn đầu ra chương trình đào tạo và ma trận liên kết giữa các chuẩn đầu ra chương trình đào tạo với các quy định chuẩn đầu ra chương trình đào tạo bậc đại học quốc gia; Hướng dẫn các phương pháp, kiểm tra đánh giá học phần; Xây dựng các bài kiểm tra nhằm đánh giá mức độ đáp ứng chuẩn đầu ra của học phần,...

ThS. Lê Thị Kiều Diễm – Phó trưởng phòng Đảm bảo chất lượng triển khai các nội dung

Phát biểu khai mạc, TS. Nguyễn Văn Thành – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang yêu cầu các khoa thống nhất cách thức xây dựng, nội dung rà soát, điều chỉnh và chuẩn hóa theo đúng cấu trúc và quy định chương trình đào tạo theo chuẩn kiểm định quốc gia; Tổ chức sinh hoạt học tập bộ môn ứng với nội dung đề cương đã đề ra nhằm tạo hiệu quả thiết thực, đúng quy định theo Thông tư số 07//2015/TT-BGDĐT.

Cán bộ, giảng viên tham dự buổi triển khai

Việc rà soát, điều chỉnh và hoàn thiện chương trình đào tạo theo chuẩn kiểm định quốc gia dự kiến hoàn thành vào tháng 11/2020.

Sau buổi triển khai, các khoa chuyên môn sẽ tiến hành hoàn chỉnh đề cương chi tiết học phần và chuẩn đầu ra, mô tả chương trình đào tạo sau khi điều chỉnh.

Cán bộ, giảng viên tham dự buổi triển khai

Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học Kiên Giang sẽ tổ chức đánh giá, thẩm định cấp chương trình đào tạo; Hiệu trưởng phê duyệt, ban hành chương trình đào tạo áp dụng từ năm tuyển sinh của khóa 2020.

NHƯ NGỌC

AddThis Sharing Buttons