You are here

  • 22.08.2023 | 558 lượt xem | Tạ Thành Lộc

Tổ chức tập huấn cán bộ quản lý, giảng viên giảng dạy môn Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2023

Để nâng cao chất lượng giảng dạy môn học Giáo dục Quốc phòng và An ninh năm 2023 và những năm tiếp theo, Trường Đại học Kiên Giang đã tổ chức tập huấn cán bộ quản lý, giảng viên giảng dạy môn Giáo dục Quốc phòng và An ninh năm 2023.

Toàn cảnh buổi tập huấn cán bộ quản lý, giảng viên giảng dạy môn Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2023

Theo ThS. Đỗ Thị Kim Phương – Phó Trưởng khoa Chính trị - Quốc phòng, chương trình tập huấn nhằm mục đích cập nhật tình hình thế giới, khu vực, trong nước và các vấn đề liên quan đến Quốc phòng, An ninh Việt Nam hiện nay; Thống nhất, cập nhật, bổ sung nội dung mới về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và phòng, chống một số loại tội phạm vi phạm pháp luật trong học sinh, sinh viên. Đồng thời, bồi dưỡng nội dung, phương pháp dạy học và nâng cao nhận thức, trách nhiệm, chất lượng giảng dạy môn học Giáo dục Quốc phòng và An ninh.

ThS. Đỗ Thị Kim Phương – Phó Trưởng khoa Chính trị - Quốc phòng phát biểu tại buổi tập huấn

Chương trình tập huấn đã bồi dưỡng, nâng cao năng lực cán bộ quản lý, giảng viên giảng dạy môn học Giáo dục Quốc phòng an ninh theo 6 chuyên đề chính, cụ thể: Những vấn đề cơ bản về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Phòng, chống một số loại tội phạm và vi phạm pháp luật trong học sinh, sinh viên; Tổ chức, phương pháp thực hành huấn luyện bài điều lệnh đội ngũ tiểu đội (phần từng người không có súng); Tổ chức, phương pháp huấn luyện chiến thuật bài: từng người trong chiến đấu tiến công; Tổ chức, phương pháp huấn luyện chiến thuật bài: từng người trong chiến đấu phòng ngự; Tổ chức, phương pháp thực hành huấn luyện bài: kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK. Luyện tập bắn súng tiểu liên AK.

Thành viên tham gia buổi tập huấn chụp ảnh lưu niệm

NHƯ NGỌC

AddThis Sharing Buttons