You are here

  • 21.09.2020 | Nguyễn Hoàng Phúc

Tổ chức công bố Quyết định bổ nhiệm viên chức quản lý các đơn vị nhiệm kỳ 2019 – 2024

Ngày 18/9, Trường Đại học Kiên Giang đã tổ chức Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động và bổ nhiệm cho 40 viên chức quản lý các đơn vị thuộc, trực thuộc Trường Đại học Kiên Giang nhiệm kỳ 2019 – 2024.

TS. Nguyễn Tuấn Khanh – Hiệu trưởng Trường ĐH Kiên Giang trao quyết định cho Chủ tịch Hội khuyến học TS. Đặng Thanh Sơn

Trong đợt này, Trường Đại học Kiên Giang đã bổ nhiệm 3 viên chức; bổ nhiệm lại 30 viên chức; điều động, bổ nhiệm 4 viên chức và bổ nhiệm lần đầu 3 viên chức.
Hiện nay, Trường Đại học Kiên Giang đang có 257 nhân sự, làm việc ở 9 khoa, 8 phòng, 3 trung tâm, 1 viện.
Cũng trong dịp này, Ban Giám hiệu Trường Đại học Kiên Giang đã công bố và trao quyết định thành lập Hội khuyến học trực thuộc Trường. Hội khuyến học Trường Đại học Kiên Giang do TS. Đặng Thanh Sơn làm Chủ tịch, TS. Nguyễn Văn Thành làm Phó Chủ tịch hội.

Cán bộ, viên chức Trường Đại học Kiên Giang đóng góp vào quỹ khuyến học của Trường


TS. Nguyễn Tuấn Khanh – Hiệu trưởng Trường ĐH Kiên Giang trao quyết định điều động, bổ nhiệm cho TS. Nguyễn Hữu Thọ - Trưởng khoa Sư phạm và Xã hội nhân văn


TS. Nguyễn Tuấn Khanh – Hiệu trưởng Trường ĐH Kiên Giang trao quyết định bổ nhiệm cho đ/c Phan Thanh Vũ – Viện trưởng Viện Khoa học công nghệ và đào tạo


TS. Nguyễn Tuấn Khanh – Hiệu trưởng Trường ĐH Kiên Giang trao quyết định bổ nhiệm lại cho ThS. Nguyễn Ngọc Hậu – Trưởng phòng Kế hoạch tài chính


TS. Nguyễn Tuấn Khanh – Hiệu trưởng Trường ĐH Kiên Giang trao quyết định bổ nhiệm lần đầu cho ThS. Nguyễn Thị Mỹ Linh – Phó trưởng khoa Kinh tế - Du lịch

NHƯ NGỌC

AddThis Sharing Buttons