You are here

  • 18.07.2021 | 33 lượt xem | Như Ngọc

Thực hiện phương châm “mình vì mọi người” trong công tác phòng, chống dịch

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Trường Đại học Kiên Giang, Hiệu trưởng Nguyễn Tuấn Khanh kêu gọi toàn thể viên chức, người lao động và sinh viên toàn Trường đoàn kết, hợp lực, chịu khó và san sẻ theo phương châm “mình vì mọi người”. Đặc biệt là chăm lo cho viên chức, giảng viên trẻ và sinh viên đang ở ký túc xá, đảm bảo về sức khỏe và đầy đủ lương thực thiết yếu trong 14 ngày giãn cách, theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ từ ngày 19/7 đến 01/8/2021.

Chiều ngày 18/7, Tiến sĩ Nguyễn Tuấn Khanh - Hiệu trưởng, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đã chủ trì cuộc họp trực tuyến với các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Trường Đại học Kiên Giang.

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid – 19, Trường Đại học Kiên Giang họp ngày 18/7

Mở đầu cuộc họp, TS. Nguyễn Tuấn Khanh đã thông tin nhanh về tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trong nước và của tỉnh Kiên Giang. Tiếp đó, Hiệu trưởng chỉ đạo kêu gọi toàn thể viên chức, người lao động và sinh viên toàn Trường đoàn kết, hợp lực, chịu khó và san sẻ theo phương châm “mình vì mọi người”, đặc biệt là chăm lo cho viên chức, giảng viên trẻ và sinh viên đang ở ký túc xá, đảm bảo về sức khỏe và đầy đủ lương thực thiết yếu trong 14 ngày giãn cách, theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ từ ngày 19/7 đến 01/8/2021.

Tại cuộc họp, TS. Nguyễn Tuấn Khanh yêu cầu toàn thể viên chức, người lao động và sinh viên toàn Trường nghiêm túc chấp hành nghiêm Quyết định 1777/QĐ-UBND ngày 18/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang về việc áp dụng các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bản tỉnh Kiên Giang.

Tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc chuyên môn thông qua hình thức trực tuyến, cụ thể: Đối với các Khoa tổ chức làm việc trực tuyến và không tập trung, tăng cường vai trò của cố vấn học tập, đảm bảo thông tin kịp thời đến sinh viên; Duy trì trực 1/3 số lượng chuyên viên ở các phòng, ban, trung tâm, số còn lại làm việc trực tuyến tại nhà, đảm bảo khối lượng công việc, nhiệm vụ  được giao; Đối với viên chức quản lý, viên chức hành chính được phân công trực tại Trường phải tuân thủ “01 cung đường 02 điểm đến”.

Thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid – 19, Trường Đại học Kiên Giang tham gia họp trực tuyến

Giao Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của Trường hoàn chỉnh kịch bản phòng, chống dịch tại khu Ký túc xá; hạn chế tối đa sinh viên ở ký túc xá đi ra ngoài, nếu có nhu cầu thiết yếu như: đi mua lương thực, thực phẩm, thì mỗi lần đi không quá 02 người. Đoàn thanh niên xây dựng kế hoạch tổ chức hỗ trợ sinh viên ở tại ký túc xá một số mặt hàng thiết yếu, cần thiết.

Nhà trường tạm dừng một số cuộc họp không cấp thiết trong thời gian giãn cách xã hội (02 tuần). Tăng cường công tác bảo vệ, kiểm soát chặt chẽ người ra/vào cổng, đảm bảo công tác an ninh trật tự, bảo quản tài sản của Nhà trường; duy trì công tác vệ sinh và bảo vệ cảnh quang của Nhà trường.

Ngoài ra, TS. Nguyễn Tuấn Khanh còn đề nghị mỗi viên chức quản lý, chuyên viên, giảng viên chủ động lập kế hoạch của năm học mới; phát huy vai trò của người đúng đầu và chịu trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ phấn đấu đạt mục tiêu kép “vừa chống dịch, vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2021-2022” và nhanh chóng tổ chức thi kết thúc học phần học kỳ III, năm học 2020-2021.

NHƯ NGỌC

AddThis Sharing Buttons