You are here

  • 04.05.2022 | 172 lượt xem | Như Ngọc

Thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp cho đoàn viên, thanh niên

Với mục đích thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp cho đoàn viên, thanh niên, Trường Đại học Kiên Giang tạo môi trường cho các hoạt động khởi nghiệp, phát triển tư duy sáng tạo, trang bị các kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp và nâng cao năng lực khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong đoàn viên, thanh niên.

Ngày 29/4, Trường Đại học Kiên Giang đã tổ chức Lễ phát động Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo KGU Startup lần thứ III, năm 2022 và ký kết thỏa thuận hợp tác với Đoàn trường Đại học Kiên Giang về việc vận động đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo hàng năm.

Toàn cảnh Lễ phát động Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo KGU Startup lần thứ III, năm 2022

ThS. Trịnh Lê Hoàng Tuấn – Bí thư Đoàn trường Đại học Kiên Giang cho biết: với mục đích thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp cho đoàn viên, thanh niên, Trường Đại học Kiên Giang tạo môi trường cho các hoạt động khởi nghiệp, phát triển tư duy sáng tạo, trang bị các kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp và nâng cao năng lực khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong đoàn viên, thanh niên.

Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo KGU Startup nhằm lan tỏa tinh thần khởi nghiệp trong đoàn viên, thanh niên, sinh viên; tìm kiếm, lựa chọn các ý tưởng sáng tạo và dự án xuất sắc có tính mới, khả thi để tư vấn, huấn luyện, hoàn thiện sản phẩm, ươm tạo, tham dự cuộc thi khởi nghiệp , đổi mới sáng tạo các cấp trong từng năm và triển khai thành công thành các Startup trong tương lai.

TS. Nguyễn Văn Thành – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang và ThS. Trịnh Lê Hoàng Tuấn – Bí thư Đoàn trường Đại học Kiên Giang ký kết biên bản thỏa thuận vận động đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Bản giữa Nhà trường với Đoàn thanh niên Trường Đại học Kiên Giang về việc vận động đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, gồm các nội dung: Đoàn trường hàng năm phân bổ cho mỗi chi đoàn trực thuộc Đoàn khoa có ít nhất 02 ý tưởng khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo để tham gia Cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo - KGU STARTUP” của Trường; vận động đoàn viên tích cực tham gia các cuộc thi, các lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng liên quan về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo do Nhà trương tổ chức hoặc vận động tham gia; tạo diễn đàn trao đổi, chia sẻ, kinh nghiệm tham gia các cuộc thi, tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo cho đoàn viên, thanh niên; Kết nối các nhà tài trợ, tư vấn, hỗ trợ đoàn viên thanh niên hiện thực hóa các ý tưởng, dự án khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo,…

NHƯ NGỌC

AddThis Sharing Buttons