You are here

  • 15.01.2021 | 1,500 lượt xem | Như Ngọc

Thông qua dự thảo Báo cáo Tự đánh giá cơ sở giáo dục đại học Trường Đại học Kiên Giang

Ngày 14/1, Trường Đại học Kiên Giang đã tổ chức công bố dự thảo báo cáo (lần 1) Tự đánh giá cơ sở giáo dục theo tiêu chuẩn tự đánh giá cơ sở giáo dục đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo (giai đoạn đánh giá 2016 -2020).

TS. Nguyễn Tuấn Khanh – Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang đã tham dự và điều hành cuộc họp.

Sau khi thông qua dự thảo báo cáo, các thành viên trong các nhóm thực hiện công tác đảm bảo chất lượng đã có nhiều ý kiến đóng góp, chỉnh sửa.

Toàn cảnh buổi làm việc

TS. Nguyễn Tuấn Khanh yêu cầu các nhóm chuyên trách rà soát lại nội dung để khắc phục, sửa chữa, điều chỉnh lại các đánh giá cho phù hợp; hoàn chỉnh báo cáo gửi về Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Đà Nẵng để thẩm định sơ bộ.

Hiện tại, công tác đảm bảo chất lượng của Nhà trường đang được tiến hành, hoàn chỉnh để chuẩn bị đánh giá ngoài vào cuối tháng 3 năm nay.

Nhà trường thường xuyên cử viên chức, giảng viên tham dự các hội thảo tập huấn nâng cao năng lực công tác đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục đại học.

NHƯ NGỌC

AddThis Sharing Buttons