You are here

  • 26.02.2020 | Nguyễn Vĩnh Tân

Tập huấn thiết kế bài giảng và video cho giảng viên phục vụ triển khai E-Learning

Ngày 25/2, Trường Đại học Kiên Giang đã tổ chức tập huấn kỹ năng thiết kế bài giảng và video phục vụ dạy học trực tuyến (E-Learning) cho giảng viên trong toàn trường.

Toàn cảnh lớp tập huấn

     Dù muốn, dù không thì dạy học (đào tạo) trực tuyến là xu thế tất yếu trong thời kỳ Cách mạng công nghiệp 4.0, đặc biệt là trong bối cảnh ngành giáo dục bị tác động rủi ro rất lớn từ thiên tại, dịch bệnh khó lường. Trường Đại học Kiên Giang cần có những giải pháp thích ứng với tình hình thực tế nên việc tổ chức tập huấn nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng thiết kế và tổ chức lớp học trực tuyến cho giảng viên của Nhà trường là rất cấp thiết. Lớp tập huấn đã thu hút gần 200 giảng viên tham dự.

Báo cáo viên hướng dẫn lớp tập huấn

     Lớp tập huấn được diễn ra trong 02 ngày (25 và 26/2), với các nội dung như: tổng quan hệ thống quản lý việc học (LMS), kỹ năng thiết kế bài giảng; kỹ năng thiết kế, quay và truyền tải video trực tuyến…

NHƯ NGỌC

AddThis Sharing Buttons