You are here

  • 09.06.2019 | Võ Hoàng Nhân

Tập huấn đợt 3 về tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học theo Thông tư 12/2017/TT-BGDĐT

Ngày 24/5/2019, Trường Đại học Kiên Giang đã tổ tập huấn chức đợt 3 về công tác đảm bảo chất lượng bên trong và tự đánh giá cơ sở giáo dục đại học theo thông tư số 12/2017/TT-BGDĐT ngày 19/5/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành quy định kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học (gọi tắt là thông tư số 12/2017/TT-BGDĐT).

Toàn cảnh buổi tập huấn

Trước đó, Nhà trường đã tổ chức tập huấn đơt 1 với chuyên đề: “Xây dựng, quản lý và đánh giá chương trình đào tạo theo chuẩn đầu ra” với sự trình bày của báo cáo viên Nhà giáo ưu tú, Tiến sĩ Nguyễn Kim Dung, Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu giáo dục, Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh; tập huấn đợt 2 với các chuyên đề: “Xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong và triển khai hệ thống công cụ giám sát hoạt động đảm bảo chất lượng” và “Nâng cao năng lực quản trị đại học đáp ứng các yêu cầu, tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo” do báo cáo viên Th.S Nguyễn Hữu Thọ, Trưởng phòng khảo thí và Đảm bảo chất lượng trình bày.

Tập huấn đợt 3 lần này với chuyên đề: “Tự đánh giá cơ sở giáo dục đại học theo thông tư số 12/217/TT-BGDĐT” do báo cáo viên TS. Nguyễn Tuấn Khanh và Th.S. Lê Thị Kiều Diễm trình bày có sự tham gia của 77 thành viên là lãnh đạo các đơn vị, Ban thư ký Hội đồng đảm bảo chất lượng Trường và Tự đánh giá Trường Đại học Kiên Giang. Tại buổi tập huấn, sau khi nghe xong phần trình bày nội dung cụ thể của các báo cáo viên, những thành viên tham gia tập huấn cùng nhau thảo luận, trao đổi, chia sẻ và giải quyết các thắc mắc, câu hỏi để vận dụng vào trong từng trường hợp cụ thể ở Trường.

Báo cáo viên TS. Nguyễn Tuấn Khanh báo cáo tại buổi tập huấn đợt 3

  Đợt tập huấn đã diễn ra thành công trong không khí nghiêm túc, chất lượng và hiệu quả, cung cấp những kiến thức về đảm bảo chất lượng bên trong Nhà trường, kiến thức về xây dựng, quản lý và đánh giá chương trình đào tạo theo chuẩn đầu ra đến cán bộ, giảng viên, chuyên viên của Nhà trường.

Bài và ảnh: Lệ Phương

AddThis Sharing Buttons