You are here

  • 28.08.2019 | Võ Hoàng Nhân

Sơ kết công tác thực hiện kế hoạch Đảm bảo chất lượng giáo dục 6 tháng đầu năm 2019

Nhằm thực hiện kế hoạch Đảm bảo chất lượng giáo dục năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang; sáng ngày 26/08/2019 Trường Đại học Kiên Giang đã tiến hành “Sơ kết công tác thực hiện kế hoạch Đảm bảo chất lượng giáo dục 6 tháng đầu năm 2019”. Tham dự buổi sơ kết có Ban Giám hiệu Nhà trường, lãnh đạo các phòng, ban, khoa, viện, trung tâm trực thuộc trường.

  Toàn cảnh buổi sơ kết

  Th.S Nguyễn Hữu Thọ - Trưởng phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đã báo cáo và đánh giá tiến độ, kết quả thực hiện kế hoạch Đảm bảo chất lượng của các đơn vị và Nhà trường. Theo đó, 6 tháng đầu năm 2019 Nhà trường hoàn tất 14/32 hạng mục, đang triển khai 12/32 hạng mục và chưa triển khai 6/32 hạng mục. Trong đó có hai chương trình đào tạo đang thực hiện kế hoạch tự đánh giá được đánh giá là khá tốt và đang hoàn tất báo cáo.

Th.S Nguyễn Hữu Thọ báo cáo sơ kết.

  Nhìn chung công tác thực hiện kế hoạch Đảm bảo chất lượng 6 tháng đầu năm 2019 của Nhà trường đã đạt được nhiều kết quả khả quan. Tuy nhiên tiến độ một số hạng mục vẫn còn chậm, chưa bám sát kế hoạch đã đề ra. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Ban Giám hiệu Nhà trường đã đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị cần có sự phối hợp chặt chẽ, đẩy nhanh tiến độ để tiến đến công tác tự đánh giá cơ sở giáo dục vào cuối năm 2020. Việc thực hiện kế hoạch Đảm bảo chất lượng cần thật sự công tâm, khách quan để tìm ra những hạn chế và hướng khắc phục có hiệu quả. Tất cả hướng đến mục tiêu xây dựng và hoàn thiện hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong; phát triển văn hóa chất lượng, văn hóa minh chứng trong các hoạt động của trường. Từ đó góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng.

Ảnh và bài: Lê Như

AddThis Sharing Buttons