You are here

  • 13.06.2024 | 111 lượt xem | Danh Thế Anh

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang và Trường Đại học Kiên Giang ký kết biên bản ghi nhớ thực hiện các hoạt động tuyển sinh, giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học, kết nối cộng đồng, giai đoạn 2024-2025

Ngày 12/6, tại Sở Giáo dục và Đào tạo Hậu Giang, Trường Đại học Kiên Giang và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang đã ký kết biên bản ghi nhớ phối hợp thực hiện các hoạt động tuyển sinh, giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học, kết nối cộng đồng, giai đoạn 2024-2025.

Việc ký kết biên bản ghi nhớ giữa 2 đơn vị nhằm tạo tiền đề để việc hợp tác của ngành giáo dục tỉnh Hậu Giang và Trường Đại học Kiên Giang được thực hiện sâu, rộng và hiệu quả hơn. Hai bên thống nhất hỗ trợ lẫn nhau trong công tác giáo dục và đào tạo, nghiên cứu và triển khai ứng dụng KHCN. Cụ thể, Sở Giáo dục và Đào tạo Hậu Giang là đầu mối hỗ trợ cho Trường Đại học Kiên Giang trong công tác tuyển sinh (phổ biến các nội dung tuyển sinh của trường đến học sinh thông qua các trường THPT, hỗ trợ tổ chức triển khai và tổng kết công tác tuyển sinh, triển khai chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học của trường…). Ngược lại, Trường Đại học Kiên Giang sẽ hỗ trợ ngành giáo dục tỉnh Hậu Giang trong việc đào tạo và bồi dưỡng, đặc biệt là hỗ trợ cho các trường Phổ thông trong hoạt động khoa học kỹ thuật, nghiên cứu khoa học và các dự án khởi nghiệp trong học sinh. Hai bên cùng xây dựng mối liên kết chặt chẽ nhằm chia sẻ tiềm lựchợp tác bền vững trên cơ sở khai thác tối đa nguồn lực và điều kiện sẵn có của hai bên để phục vụ có hiệu quả cho sự phát triển của hai đơn vị và của tỉnh Hậu Giang.

Ông Nguyễn Thanh Giang - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang và PGS.TS. Nguyễn Trung Cang – Phó Hiệu trưởng
Trường Đại học Kiên Giang ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác

Bên cạnh đó, 2 đơn vị sẽ phối hợp tổ chức các hội thi, hội thảo khoa học, ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động giảng dạy, học tập cho giáo viên và học sinh các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh bằng hình thức khác; từng bước kết nối, liên thông trình độ đại học.

Trường Đại học Kiên Giang phổ biến thông tin tuyển sinh

Theo PGS.TS. Nguyễn Trung Cang – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học
Kiên Giang năm 2024 Trường Đại học Kiên Giang áp dụng chính sách thu hút người học miễn giảm 100% học phí toàn khóa học cho các học sinh đạt giải tại các cuộc thi cấp tỉnh, quốc gia, quốc tế. Miễn giảm 50% học phí/toàn khoá học cho học sinh có kết quả học tập liên tục trong 3 năm học THPT có học lực xếp loại giỏi trở lên và hạnh kiểm xếp loại tốt với số lượng tối đa 20 suất/năm cho những học sinh thuộc các trường THPT ở tỉnh Hậu Giang.

Toàn cảnh hội nghị

Ngoài ra Nhà trường còn hỗ trợ, miễn giảm phí ở ký túc xá từ 50% đến 100% toàn khóa học cho từng đối tượng. Riêng học sinh có hộ khẩu tại tỉnh Hậu Giang đăng ký vào học các ngành thuộc lĩnh vực nông nghiệp và môi trường được miễn 100% học phí ở học kỳ đầu tiên.

NHƯ NGỌC

AddThis Sharing Buttons